column
Information for Contributors
2014, 28(1)
Abstract Full Text PDF
Recent Advance in Understanding the Dynamics of the Madden-Julian Oscillation
Tim LI
2014, 28(1): 1-33. DOI: 10.1007/s13351-014-3087-6
Abstract Full Text PDF
An Overview of BCC Climate System Model Development and Application for Climate Change Studies
WU Tongwen, SONG Lianchun, LI Weiping, WANG Zaizhi, ZHANG Hua, XIN Xiaoge, ZHANG Yanwu, ZHANG Li, LI Jianglong, WU Fanghua, LIU Yiming, ZHANG Fang, SHI Xueli, CHU Min, ZHANG Jie, FANG Yongjie, WANG Fang, LU Yixiong, LIU Xiangwen, WEI Min, LIU Qianxia, ZHOU Wenyan, DONG Min, ZHAO Qigeng, JI Jinjun, Laurent LI, ZHOU Mingyu
2014, 28(1): 34-56. DOI: 10.1007/s13351-014-3041-7
Abstract Full Text PDF
Advances in Low-Level Jet Research and Future Prospects
LIU Hongbo, HE Mingyang, WANG Bin, ZHANG Qinghong
2014, 28(1): 57-75. DOI: 10.1007/s13351-014-3166-8
Abstract Full Text PDF
Prediction of Wintertime Northern Hemisphere Blocking by the NCEP Climate Forecast System
JIA Xiaolong, YANG Song, SONG Wenling, HE Bin
2014, 28(1): 76-90. DOI: 10.1007/s13351-014-3085-8
Abstract Full Text PDF
Decadal Anomalies of Winter Precipitation over Southern China in Association with El Niño and La Niña
YUAN Yuan, LI Chongyin, YANG Song
2014, 28(1): 91-110. DOI: 10.1007/s13351-014-0106-6
Abstract Full Text PDF
Modes of Mesoscale Convective System Organization During Meiyu Season over the Yangtze River Basin
WANG Xiaofang, CUI Chunguang, CUI Wenjun, SHI Yan
2014, 28(1): 111-126. DOI: 10.1007/s13351-014-0108-4
Abstract Full Text PDF
Dynamic Impact of the Vertical Shear of Gradient Wind on the Tropical Cyclone Boundary Layer Wind Field
CAI Ninghao, XU Xin, SONG Lili, BAI Lina, MING Jie, WANG Yuan
2014, 28(1): 127-138. DOI: 10.1007/s13351-014-3058-y
Abstract Full Text PDF
Validation and Application of Reanalysis Temperature Data over the Tibetan Plateau
ZOU Han, ZHU Jinhuan, ZHOU Libo, LI Peng, MA Shupo
2014, 28(1): 139-149. DOI: 10.1007/s13351-014-3027-5
Abstract Full Text PDF
Spatial and Temporal Variations of Atmospheric AngularMomentum and Its Relation to the Earth Length of Day
YANG Ping, SHI Wenjing, XIAO Ziniu, DONG Shi, REN Juzhang
2014, 28(1): 150-161. DOI: 10.1007/s13351-014-3028-4
Abstract Full Text PDF
Continuous Ozone Depletion over Antarctica After 2000 andIts Relationship with the Polar Vortex
ZHOU Libo, ZHANG Yu, MA Shupo
2014, 28(1): 162-171. DOI: 10.1007/s13351-014-0102-x
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search