Just Accepted Papers MORE
High Spatial Resolution and High Temporal Frequency (30-m/15-day) Fractional Vegetation Cover Estimation over China Using Multiple Remote Sensing Datasets: Method Development and Validation
Xihan MU, Tian ZHAO, Gaiyan RUAN, Jinling SONG, Jindi WANG, Guangjian YAN, Tim R. MCVICAR, Kai YAN, Zhan GAO, Yaokai LIU, Yuanyuan WANG
doi: 10.1007/s13351-020-0017-7
Verification of the 2019 GloSea5 Seasonal Tropical Cyclone Landfall Forecast for East China
Joanne CAMP, Philip E. BETT, Nicola GOLDING, Chris HEWITT, Timothy D. MITCHELL, Adam A. SCAIFE
doi: 10.1007/s13351-020-0043-5
Issue in Progress MORE
Research and Operational Development of Numerical Weather Prediction in China
Xueshun SHEN, Jianjie WANG, Zechun LI, Dehui CHEN, Jiandong GONG
doi: 10.1007/s13351-020-9847-6
Progress in Severe Convective Weather Forecasting in China since the 1950s
Xiaoling ZHANG, Jianhua SUN, Yongguang ZHENG, Yuanchun ZHANG, Ruoyun MA, Xinlin YANG, Kanghui ZHOU, Xuqing HAN
doi: 10.1007/s13351-020-9146-2