Forecasting and Prediction MORE
Impact of Antecedent Soil Moisture Anomalies over the Indo-China Peninsula on the Super Meiyu Event in 2020
Yinshuo DONG, Haishan CHEN, Xuan DONG
2023, 37(2): 234-247 doi: 10.1007/s13351-023-2144-4
Abstract Full Text PDF More Citation
Observation and Data MORE
CRA-40/Atmosphere—The First-Generation Chinese Atmospheric Reanalysis (1979–2018): System Description and Performance Evaluation
Zhiquan LIU, Lipeng JIANG, Chunxiang SHI, Tao ZHANG, Zijiang ZHOU, Jie LIAO, Shuang YAO, Jingwei LIU, Minyan WANG, Huiying WANG, Xiao LIANG, Zhisen ZHANG, Yan YAO, Ting ZHU, Zhe CHEN, Wenhui XU, Lijuan CAO, Hui JIANG, Kaixi HU
2023, 37(1): 1-19 doi: 10.1007/s13351-023-2086-x
Abstract Full Text PDF More Citation
Review Articles MORE
Impact of Tropical Cyclones over the North Indian Ocean on Weather in China and Related Forecasting Techniques: A Review of Progress
Ying LI, Chuanhai QIAN, Xiaoting FAN, Beiyao LIU, Wei YE, Jialu LIN
2023, 37(2): 192-207 doi: 10.1007/s13351-023-2119-5
Abstract Full Text PDF More Citation
Special Topics MORE
A New Hybrid Machine Learning Model for Short-Term Climate Prediction by Performing Classification Prediction and Regression Prediction Simultaneously
Deqian LI, Shujuan HU, Jinyuan GUO, Kai WANG, Chenbin GAO, Siyi WANG, Wenping HE
2022, 36(6): 853-865 doi: 10.1007/s13351-022-1214-3
Abstract Full Text PDF More Citation
Just Accepted Papers MORE
The effect of graupel-related microphysical processes on regional summer precipitation in CMA-GFS
zhe li, ZHANSHAN MA, Qijun Liu
doi: 10.1007/s13351-024-3068-3
Sensitivity of the Size of a Tropical Cyclone to Sea Surface Temperatures in its Outer Region
Mingyu BI, Tim LI
doi: 10.1007/s13351-023-2185-8
Abstract Full Text PDF More Citation
Issue in Progress MORE
Operational Plan, Effect Verification, and Key Technical Settings for a Stadium-Scale Artificial Rain Reduction Experiment
Yuquan ZHOU, Siyao LIU, Miao CAI, Junlin LONG, Jia WANG
doi: 10.1007/s13351-023-2112-z
Abstract Full Text PDF More Citation
Changes in Atmospheric Circulation during the Winter Regional Extreme Cold Events over China since 1960
Dongxue FU, Yihui DING
doi: 10.1007/s13351-023-3016-7
Abstract Full Text PDF More Citation