Just Accepted Papers MORE
A New Equatorial Oscillation Index for Better Describing Westerly Wind Burst
Yunhao SHI, Jingzhi SU
doi: 10.1007/s13351-020-9195-6
Dependence of Vegetation Phenology on Elevation in the Three-Rivers Headwater Region of Qinghai Province in 2000-2014
Ya LIU, Junbang WANG, Jinwei DONG, Shaoqiang WANG, Hui YE
doi: 10.1007/s13351-020-9211-x
Issue in Progress MORE
Science and Prediction of Heavy Rainfall over China: Research Progress since the Reform and Opening-Up of New China
Yali LUO, Jisong SUN, Ying LI, Rudi XIA, Yu DU, Shuai YANG, Yuanchun ZHANG, Jing CHEN, Kan DAI, Xueshun SHEN, Haoming CHEN, Feifan ZHOU, Yimin LIU, Shenming FU, Mengwen WU, Tiangui XIAO, Yangruixue CHEN, Huiqi LI, Mingxin LI
doi: 10.1007/s13351-020-0006-x
Research Progress on Estimation of Atmospheric Boundary Layer Height
Hongsheng ZHANG, Xiaoye ZHANG, Qianhui LI, Xuhui CAI, Shaojia FAN, Yu SONG, Fei HU, Huizheng CHE, Jiannong QUAN, Ling KANG, Tong ZHU
doi: 10.1007/s13351-020-9910-3