Forecasting and Prediction MORE
Impact of Antecedent Soil Moisture Anomalies over the Indo-China Peninsula on the Super Meiyu Event in 2020
Yinshuo DONG, Haishan CHEN, Xuan DONG
2023, 37(2): 234-247 doi: 10.1007/s13351-023-2144-4
Abstract Full Text PDF More Citation
Observation and Data MORE
CRA-40/Atmosphere—The First-Generation Chinese Atmospheric Reanalysis (1979–2018): System Description and Performance Evaluation
Zhiquan LIU, Lipeng JIANG, Chunxiang SHI, Tao ZHANG, Zijiang ZHOU, Jie LIAO, Shuang YAO, Jingwei LIU, Minyan WANG, Huiying WANG, Xiao LIANG, Zhisen ZHANG, Yan YAO, Ting ZHU, Zhe CHEN, Wenhui XU, Lijuan CAO, Hui JIANG, Kaixi HU
2023, 37(1): 1-19 doi: 10.1007/s13351-023-2086-x
Abstract Full Text PDF More Citation
Review Articles MORE
Impact of Tropical Cyclones over the North Indian Ocean on Weather in China and Related Forecasting Techniques: A Review of Progress
Ying LI, Chuanhai QIAN, Xiaoting FAN, Beiyao LIU, Wei YE, Jialu LIN
2023, 37(2): 192-207 doi: 10.1007/s13351-023-2119-5
Abstract Full Text PDF More Citation
Special Topics MORE
Synoptic-Scale Analysis on Development and Maintenance of the 19–21 July 2021 Extreme Heavy Rainfall in Henan, Central China
Dorina CHYI, Xiuming WANG, Xiaoding YU, Junhui ZHANG
2023, 37(2): 174-191 doi: 10.1007/s13351-023-2914-z
Abstract Full Text PDF More Citation
Just Accepted Papers MORE
Cloud Microphysical Processes and Atmospheric Water Budget Associated with an Extreme Precipitation Event on 20 July 2021 in Zhengzhou, China
Weixi SHU, Danhong FU, Hui XIAO, Huiling YANG, Yue SUN, Xueliang GUO, Yang ZHAO, Jianfang DING, Shujing SHEN
doi: 10.1007/s13351-023-2166-y
The unusual evolution of the multiple eyewall cycles in super typhoon Hinnamnor (2022)
Hui WANG, Yubin YU, Dajun ZHAO, Tzu-Hsiung YEN, Hongxiong XU, Qian WANG, Zhiqiang CAO
doi: 10.1007/s13351-023-2193-8
Abstract Full Text PDF More Citation
Issue in Progress MORE
Characteristics of Cloud Water Resource and Precipitation Efficiency of Hydrometeors over Northwest China
Zhanyu YAO, Lin AN, Pei ZHANG, Liangshu GAO, Shuo JIA, Weijian WANG, Wenhui ZHAO
doi: 10.1007/s13351-023-2105-y
Abstract Full Text PDF More Citation
Impact of the Return Flow on Heavy Pollution in Winter over the Beijing–Tianjin–Hebei Region
Mei MEI, Yihui DING, Zunya WANG
doi: 10.1007/s13351-023-2141-7
Abstract Full Text PDF More Citation