column
Unusual Evolution of the Multiple Eyewall Cycles in Super Typhoon Hinnamnor (2022)
Hui WANG, Yubin YU, Dajun ZHAO, Tzu-Hsiung YEN, Hongxiong XU, Qian WANG, Zhiqiang CAO
2023, 37(4): 431-440. DOI: 10.1007/s13351-023-2193-8
Abstract Full Text PDF
Zonally Asymmetric Temperature Trends near the Northern Middle and High Latitude Stratopause during Winter
Tao WANG, Wenshou TIAN, Ruhua ZHANG, Jiali LUO, Wuhu FENG
2023, 37(4): 441-453. DOI: 10.1007/s13351-023-3015-8
Abstract Full Text PDF
Future Drought Changes in China Projected by the CMIP6 Models: Contributions from Key Factors
Qingxin CHEN, Tianbao ZHAO, Lijuan HUA, Jinhua YU, Yafang WANG, Chuan XU
2023, 37(4): 454-468. DOI: 10.1007/s13351-023-2169-8
Abstract Full Text PDF
Disastrous Persistent Extreme Rainfall Events of the 2022 Pre-Flood Season in South China: Causes and Subseasonal Predictions
Jiehong XIE, Pang-Chi HSU, Yamin HU, Qiaomei LIN, Mengxi YE
2023, 37(4): 469-485. DOI: 10.1007/s13351-023-3014-9
Abstract Full Text PDF
Efficiently Improving Ensemble Forecasts of Warm-Sector Heavy Rainfall over Coastal Southern China: Targeted Assimilation to Reduce the Critical Initial Field Errors
Xinghua BAO, Rudi XIA, Yali LUO, Jian YUE
2023, 37(4): 486-507. DOI: 10.1007/s13351-023-2140-8
Abstract Full Text PDF
Adaptive Statistical Spatial Downscaling of Precipitation Supported by High-Resolution Atmospheric Simulation Data for Mountainous Areas of Nepal
Hua YANG, Kun YANG, Jun QIN, Baohong DING, Yaozhi JIANG, Yingying CHEN, Xu ZHOU, Yan WANG, Shankar SHARMA
2023, 37(4): 508-520. DOI: 10.1007/s13351-023-3017-6
Abstract Full Text PDF
Shape Classification of Cloud Particles Recorded by the 2D-S Imaging Probe Using a Convolutional Neural Network
Rong ZHANG, Haixia XIAO, Yang GAO, Haizhou SU, Dongnan LI, Lei WEI, Junxia LI, Hongyu LI
2023, 37(4): 521-535. DOI: 10.1007/s13351-023-2146-2
Abstract Full Text PDF
First Look of Surface Vegetation from the Advanced Geostationary Radiation Imager (AGRI) onboard Fengyun-4B
Shengqi LI, Xiuzhen HAN, Yeping ZHANG, Yachun LI
2023, 37(4): 536-550. DOI: 10.1007/s13351-023-3005-x
Abstract Full Text PDF
Variation in Sunshine Duration and Related Aerosol Influences at Shangdianzi GAW Station, China: 1958–2021
Weijun QUAN, Zhiqiang MA, Ziming LI, Xiaolan LI, Yingruo LI, Xiangao XIA, Huaigang ZHOU, Hujia ZHAO, Zhenfa WANG, Weiwei PU, Fan DONG, Di HE, Liyan ZHOU, Qingfeng SHI, Wenyan WANG, Fang JIA
2023, 37(4): 551-563. DOI: 10.1007/s13351-023-2196-5
Abstract Full Text PDF
Impact of Cold Spells on Ischemic Stroke Severity and Clinical Outcomes in Tianjin, China
Juanjuan XUE, Chanjuan WEI, Xiaoshuang XIA, Xuemei QI, Yumeng GU, Zhongyan WANG, Suqin HAN, Lin WANG, Xin LI
2023, 37(4): 564-572. DOI: 10.1007/s13351-023-2159-x
Abstract Full Text PDF
A Thorough Evaluation of the Passive Microwave Radiometer Measurements onboard Three Fengyun-3 Satellites
Xinran XIA, Wenying HE, Shengli WU, Disong FU, Wei SHAO, Peng ZHANG, Xiangao XIA
2023, 37(4): 573-588. DOI: 10.1007/s13351-023-2198-3
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search