column
Spatial Propagation of Different Scale Errors in Meiyu Frontal Rainfall Systems
YANG Shunan, TAN Zhemin
2012, 26(2): 129-146. DOI: 10.1007/s13351-012-0201-5
Abstract Full Text PDF
Characteristics of the Asymmetric Flow of Tropical Cyclone Shanshan (2006) During Its Turning and Intensification Period
SUN Yuan, ZHONG Zhong, WANG Yuan
2012, 26(2): 147-162. DOI: 10.1007/s13351-012-0202-4
Abstract Full Text PDF
Interannual Variations of the Blocking High over the Ural Mountains and Its Association with the AO/NAO in Boreal Winter
LI Chao, ZHANG Qingyun, JI Liren, PENG Jingbei
2012, 26(2): 163-175. DOI: 10.1007/s13351-012-0203-3
Abstract Full Text PDF
Observational and Modeling Studies of Impacts of the South China Sea Monsoon on the Monsoon Rainfall in the Middle-Lower Reaches of the Yangtze River During Summer
JIN Lijun, ZHAO Ping
2012, 26(2): 176-188. DOI: 10.1007/s13351-012-0204-2
Abstract Full Text PDF
Relationship Between Arctic Sea Ice Thickness Distribution and Climate of China
WANG Xuezhong, SUN Zhaobo, HU Banghui, TAN Yanke, ZENG Gang
2012, 26(2): 189-204. DOI: 10.1007/s13351-012-0205-1
Abstract Full Text PDF
Observed Impact of the South Asian Summer Monsoon on the Local Meteorology in the Himalayas
ZHOU Libo, ZOU Han, MA Shupo, LI Peng
2012, 26(2): 205-215. DOI: 10.1007/s13351-012-0206-0
Abstract Full Text PDF
Dynamic Effects of the South Asian High on the Ozone Valley over the Tibetan Plateau
GUO Dong, WANG Panxing, ZHOU Xiuji, LIU Yu, LI Weiliang
2012, 26(2): 216-228. DOI: 10.1007/s13351-012-0207-2
Abstract Full Text PDF
A Modified Becker's Split-Window Approach for Retrieving Land Surface Temperature from AVHRR and VIRR
QUAN Weijun, CHEN Hongbin, HAN Xiuzhen, LIU Yonghong, YE Caihua
2012, 26(2): 229-240. DOI: 10.1007/s13351-012-0208-y
Abstract Full Text PDF
A Field Experiment on Dust Emission by Wind Erosion in the Taklimakan Desert
YANG Xinghua, HE Qing, ALI Mamtimin, HUO Wen, LIU Xinchun, STRAKE Miriam
2012, 26(2): 241-249. DOI: 10.1007/s-13351-012-0209-x
Abstract Full Text PDF
Analysis of the Surface Energy Closure for a Site in the Gobi Desert in Northwest China
WANG Runyuan, ZHANG Qiang, ZHAO Hong, WANG Heling, WANG Chunling
2012, 26(2): 250-259. DOI: 10.1007/s13351-012-0210-4
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search