column
IMPACT OF DIABATIC PROCESSES IN AGCM ON 4-DIMENSIONAL VARIATIONAL DATA ASSIMILATION*
ZHANG Shaoqing, QIAO Fangli
2004, 18(3): 259-282.
Abstract PDF
EFFECTS OF THREE KINDS OF PHYSICAL PROCESSES ON TYPHOON INTENSITY*
REN Jian, MA Jingxian, CHEN Lianshou, LUO Zhexian
2004, 18(3): 283-300.
Abstract PDF
THE FORMATION MECHANISM OF CONCENTRIC DOUBLE EYE WALL TYPHOON—PART Ⅰ: DYNAMICAL ANALYSIS*
PENG Jiayi, FANG Juan, WU Rongsheng
2004, 18(3): 301-312.
Abstract PDF
THE FORMATION MECHANISM OF CONCENTRIC DOUBLE EYEWALL TYPHOON——PART Ⅱ:NUMERICAL SIMULATIONS*
PENG Jiayi, FANG Juan, WU Rongsheng
2004, 18(3): 313-326.
Abstract PDF
ANALYSIS OF COMPOSITE DIAGNOSIS OF OCEANIC EXPLOSIVE CYCLONES*
WANG Jinsong, DING Zhiying, ZHAI Zhaofeng
2004, 18(3): 327-346.
Abstract PDF
SIMULATION ON CLIMATIC VARIATION OF ARCTIC SEA ICE THROUGH AN ICE-OCEAN COUPLED MODEL*
WANG Xuezhong, SUN Zhaobo, HU Banghui, MIN Jinzhong, ZENG Gang
2004, 18(3): 347-362.
Abstract PDF
IMPACTS OF FEBRUARY ANTARCTIC OSCILLATIONS ON SUMMER PRECIPITATION IN EASTERN CHINA*
QIN Jun, WANG Panxing, YE Meng, CUI Chunguang
2004, 18(3): 363-368.
Abstract PDF
THE STUDY OF URBAN CANOPY PARAMETERIZATION SCHEME FOR MM5*
LI Xiaoli, HE Jinhai, BI Baogui, LI Zechun
2004, 18(3): 369-386.
Abstract PDF

Search

Advanced Search