Review Articles

1
Research and Operational Development of Numerical Weather Prediction in China
Xueshun SHEN , Jianjie WANG , Zechun LI , Dehui CHEN , Jiandong GONG
2020, 34(4): 675-698. doi: 10.1007/s13351-020-9847-6
Abstract Full Text PDF More Citation
2
Science and Prediction of Heavy Rainfall over China: Research Progress since the Reform and Opening-Up of New China
Yali LUO , Jisong SUN , Ying LI , Rudi XIA , Yu DU , Shuai YANG , Yuanchun ZHANG , Jing CHEN , Kan DAI , Xueshun SHEN , Haoming CHEN , Feifan ZHOU , Yimin LIU , Shenming FU , Mengwen WU , Tiangui XIAO , Yangruixue CHEN , Huiqi LI , Mingxin LI
2020, 34(3): 427-459. doi: 10.1007/s13351-020-0006-x
Abstract Full Text PDF More Citation
3
Re-Assessing Climatic Warming in China since 1900
Zhongwei YAN , Yihui DING , Panmao ZHAI , Lianchun SONG , Lijuan CAO , Zhen LI
2020, 34(2): 243-251. doi: 10.1007/s13351-020-9839-6
Abstract Full Text PDF More Citation
4
Development of Climate and Earth System Models in China: Past Achievements and New CMIP6 Results
Tianjun ZHOU , Ziming CHEN , Liwei ZOU , Xiaolong CHEN , Yongqiang YU , Bin WANG , Qing BAO , Ying BAO , Jian CAO , Bian HE , Shuai HU , Lijuan LI , Jian LI , Yanluan LIN , Libin MA , Fangli QIAO , Xinyao RONG , Zhenya SONG , Yanli TANG , Bo WU , Tongwen WU , Xiaoge XIN , He ZHANG , Minghua ZHANG
2020, 34(1): 1-19. doi: 10.1007/s13351-020-9164-0
Abstract Full Text PDF More Citation
5
Climate Variability over the Maritime Continent and Its Role in Global Climate Variation: A Review
Song YANG , Tuantuan ZHANG , Zhenning LI , Shaorou DONG
2019, 33(6): 993-1015. doi: 10.1007/s13351-019-9025-x
Abstract Full Text PDF More Citation
6
Regional and Global Land Data Assimilation Systems: Innovations, Challenges, and Prospects
Youlong XIA , Zengchao HAO , Chunxiang SHI , Yaohui LI , Jesse MENG , Tongren XU , Xinying WU , Baoqing ZHANG
2019, 33(2): 159-189. doi: 10.1007/s13351-019-8172-4
Abstract Full Text PDF More Citation
7
Identification Standard for ENSO Events and Its Application to Climate Monitoring and Prediction in China
Hong-Li REN , Bo LU , Jianghua WAN , Ben TIAN , Peiqun ZHANG
2018, 32(6): 923-936. doi: 10.1007/s13351-018-8078-6
Abstract Full Text PDF More Citation